Bursa Lagu Gratis

Pusat Download Lagu & Video Mp3 Mp4 Terlengkap

 1. Home
 2. Download
 3. 滅火器 Fire EX.-一九四五 1945(高雄大空襲桌遊主題曲 Theme of Raid on Takao )

滅火器 Fire EX.-一九四五 1945(高雄大空襲桌遊主題曲 Theme of Raid on Takao )

滅火器 Fire EX.-一九四五 1945(高雄大空襲桌遊主題曲 Theme of Raid on Takao )

Uploader: 滅火器 Fire EX.

Size: 6.16 MB

Duration: 04:29

Date: 2018-12-14T07:53:26Z

『每個時代,都有傷心的事,和受苦的人。』

1945年,台灣在面臨戰爭,歷經波折,命運即將進入新時代,但是未來的未來,幸福能否降臨,當時沒人知曉。在實際玩完遊戲後,將自己投射進「音樂家」角色,面對大時代的劇烈動盪,仍舊渴求一絲希望的心情。

為這時代,寫一首歌。
謝謝所有桌遊、動畫的製作團隊,讓我們在有限的資源內,齊心合力,迸發出這首末日系戀歌。

《高雄大空襲》主題曲「一九四五」,感謝所有贊助者,
沒有你們,這首歌曲不會誕生:https://zecz.ec/2rBVV9z

#一九四五 #高雄大空襲 #滅火器

追蹤滅火器 IG:https://www.instagram.com/fireex_official/
加入Team Fire:https://www.facebook.com/groups/TeamFire2007/

--
歌詞:

月 暗淡的光線
Gue̍h àm-tām ê kng-suànn
照著僥倖的人
Tsiò tio̍h hiau-hīng ê lâng
遠遠望著一空一隙
Hn̄g-hn̄g bāng tio̍h tsi̍t-khang-tsi̍t-khiah

破敗的海岸
Phuà-pāi ê hái-huānn
風中浮沈的性命
Hong tiong phû-tîm ê sìnn-miā
凋零落塗的咒誓
Tiau-lîng lo̍h-thôo ê tsiù-tsuā
怨嘆希望攏變成空
Uàn-thàn hi-bāng lóng piàn-sîng khang
怨嘆命運戲弄
Uàn-thàn miā-ūn hì-lāng
咱是生在亂世的人
Lán sī senn tsāi luān-sè ê lâng
註定無半項
Tsù-tiānn bô puànn hāng
但是我的心中
Tān-sī guá ê sim tiong
有一个願望
Ū tsi̍t ê guān-bāng
想欲將所有的心意
Siūnn beh tsiong sóo-ū ê sim-ì
予你知影
Hōo lí tsai-iánn

混亂的時代 純情的夢
Hūn-luān ê sî-tāi sûn-tsîng ê bāng
我毋是勇敢的人
Guá m̄ sī ióng-kám ê lâng
只有恬恬佮你做伴
Tsí-ū tiām-tiām kap lí tsuè-phuānn
偷偷寫一條歌
Thau-thau siá tsi̍t tiâu kua
等希望的日頭照佇山嶺
Tán hi-bāng ê ji̍t-thâu tsiò tī suann-niá
等和平慢慢靠岸
Tán hô-pîng bān-bān khò-huānn
等飛行機 袂閣來
Tán pue-lîng-ki buē koh lâi
想欲牽你的手
Siūnn beh khan lí ê tshiú
聽海湧的聲
Thiann hái-íng ê siann

等飛行機 袂閣來
Tán pue-lîng-ki buē koh lâi
予我牽你的手 唱這條戀歌
Hōo guá khan lí ê tshiú tshiùnn tsit tiâu luân-kua

--
【數位音樂】
KKBOX ♪ http://bit.ly/FireEX_1945_KKBOX

iTunes ♪ http://bit.ly/FireEX_1945_iTunes

Spotify ♪ http://bit.ly/FireEX_1945_Spotify

My Music ♪ http://bit.ly/FireEX_1945_MyMusic

firDay Music ♪ http://bit.ly/FireEX_1945_Friday

--

演出|滅火器 Fire EX.
詞曲|楊大正 Sam Yang
編曲|鄭宇辰 ORio Cheng、滅火器 Fire EX.
管弦編曲|李欣芸 CinCin Lee、林孝親 Lin, Hsiao-Chin、林思妤Lin, Szu-Yu
歌詞用字調整|李江却台語文教基金會 陳豐惠
ISRC:TWBF31811001
OP:火氣音樂股份有限公司
SP:相知國際股份有限公司

.
MV版權 MV Publish| 迷走工作坊有限公司 Mizoriot creative company ltd.
製作公司 Design & Animation DEPT| 世界柔軟數位影像文化有限公司 World SoftestProduction Film Co.,LTD
.
統籌 Coodination|張少濂 KJ Chang
監製 Executive Producer|張辰漁 Chang Chen-Yu
導演 Director|馬毓廷 Ma Yu-Ting
影像顧問 Image Consultant|楊森 Sam Shen Yang
專案經理 Project Manager|朱家慶 Chu Jia-Ching
歷史調研 Researcher|陳力航 Chen lee-hang 吳名崧 Wu Ming-Sung
合成師 Compositor|李依婷 Li Yi-Tin
MV原畫 MV Lead Animator|張世楷Chang Shih-Kai
字體設計 Font Design|賴柏燁 Boyea Lai
插圖 Illustrator|諾米 Nuomi
角色設計 Charactor Design|蠢羊★NISIN寧欣
.
背景上色 Background Colorist|陳彥菱 Chen Yan-Ling、葉亞璇 Yeh Ya-Hsuan
人物/物件上色 Charactor/Item Colorist|黃信瑋 Huang Hsin-Wei、陳昶安 Chen Chang-An
.
轉描師 Rotoscope Artist|黃信瑋 Huang Hsin-Wei、鄭信昌 Jheng Sin-Chang、劉美兒 Catherine Liu Mei-Yii、張祐銓 Zhang Yu-Quan
.
轉描實拍團隊 Rotoscope Fliming Group
製片 Producer|劉益仲 Liou Yi-Jhong
攝影 Camera Operator|林益峰 Lin ED
小提琴手 Violinist|蘇澤鎮

Recent Search
  Situs Info
  Situs Pencarian memungkinkan pengguna untuk mengunduh lagu-lagu MP3 Dan Download Lagu Mp3 Yang Gratis Dan Lengkap, Unduh Lagu Gratis, Free Mp3 Downloads, Download Mp3, Download Music, Bursa Lagu,unduh download music mp3 android, download music mp3 android, download music mp3 android unduh gratis.
  Konten ini (lagu atau video) hanya untuk tujuan referensi dan Kami tidak mengklaim kepemilikan atas konten ini. Kami tidak mendukung atau mempromosikan pembajakan dengan cara apa pun.
  jika Anda menemukan konten ilegal silakan HUBUNGI KAMI kami akan menghapus sesegera mungkin.