Bursa Lagu Gratis

Pusat Download Lagu & Video Mp3 Mp4 Terlengkap

 1. Home
 2. Video
 3. Cách Thức Tắm Thi Hài Theo Sunnah (part 1/7)

Cách Thức Tắm Thi Hài Theo Sunnah (part 1/7)

Cách Thức Tắm Thi Hài Theo Sunnah (part 1/7)

Uploader: Haoquang Islam

Duration: 15:02

Date: 2012-02-17T02:03:38Z

Mọi lời ca ngợi, tạ ơn đều kính dâng Allah Đấng chúa tể của vủ trụ, cầu xin Ngài ban bình an và phúc lành đến cho vị Thiên Sứ cao quí nhất trong tất cả Nabi và Thiên Sứ Nabi của chúng tôi Muhammad, cho dòng dõi của Người và tất cả bằng hữu của Người. Amma Ba'd!
Đây là video do Ustaz Mah Moud hướng dẫn tính cách thực hiện hành đạo mỗi khi có thân nhân đang bệnh nặng, hấp hối, lâm chung, tắm liệm, chôn cất, việc làm này có thể đem lại sự hữu ích cho người chết, Insha Allah!
Cầu xin Allah đem lại sự hữu ích cho tất cả để thi hành đúng theo sunnah của Rosul đã chỉ dạy, và đem lại hữu ích cho thân nhân đã qua đời. Cầu xin Allah ban sự an bình tốt lành cho Thiên sứ và những người noi theo cho đén ngày sau.

Recent Search
  Situs Info
  Situs Pencarian memungkinkan pengguna untuk mengunduh lagu-lagu MP3 Dan Download Lagu Mp3 Yang Gratis Dan Lengkap, Unduh Lagu Gratis, Free Mp3 Downloads, Download Mp3, Download Music, Bursa Lagu,unduh download music mp3 android, download music mp3 android, download music mp3 android unduh gratis.
  Konten ini (lagu atau video) hanya untuk tujuan referensi dan Kami tidak mengklaim kepemilikan atas konten ini. Kami tidak mendukung atau mempromosikan pembajakan dengan cara apa pun.
  jika Anda menemukan konten ilegal silakan HUBUNGI KAMI kami akan menghapus sesegera mungkin.